Provozní řád školní jídelny

Vyplývá z vyhlášky Ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhlášek Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu dětí a mladistvých a vyhlášky Ministerstva financí č. 84/2005 Sb.,, o závodním stravování , ve znění pozdějších předpisů.

Organizace provozu stravování
Děti se stravují vždy v době jejich pobytu v mateřské škole. Ke stravováni jsou přihlášeny na základě vyplněné "Přihlášky ke stravování" při nástupu do zařízení.
a) výdej pokrmů
· Dopolední svačina se vydává v době od 9.00 - 9.30 hod.. Při pozdějším příchodu dítěte do zařízení nelze svačinu uchovávat.
· Oběd je vydáván od 12.00 hod.
· Odpolední svačina se vydává od 14.30 - 14.45 hod.

b) odhlašování obědů
· Obědy mohou rodiče odhlásit osobně den před absencí nebo telefonicky v den nepřítomnosti dítěte do 8.00.
· Odnášení obědů v době nepřítomnosti dítěte mateřská škola neumožňuje.
· Neodhlášený oběd v době nepřítomnosti dítěte je započítáván do platby.
c) stravování
· Jídelníček je vyvěšen vždy v pondělí ráno na informativní nástěnce pro rodiče. Za správnost jídelního lístku zodpovídá vedoucí šk. jídelny pí. G. Pacáková.
· Stravování dětí se řídí výživovými normami. Jídlo uvařené v MŠ je pro všechny děti jednotné.
V případě  zdravotních problémů lze dohodnout jiný způsob stravování.
Jídlo nepodléhající zkáze formou balíčku mohou děti z MŠ odnést, (př. mikulášský balíček,aj )
· Pitný režim pro děti zajišťuje během celého dne kuchyň.
d) servírování, stolování
· Děti si samostatně připravují prostírání na svačiny, servírování pokrmů obstarávají starší děti samy, děti se vedou k samostatnosti v rámci bezpečnosti, mladší děti za pomoci učitelky
· Prostírání na oběd připravují kuchařky, starší děti si servírují oběd samy, mladším dětem oběd nosí uklízečka.
e) úklid nádobí
· Použité nádobí děti odkládají na pojízdný vozík
· Úklid po svačinách a obědě zajišťují společně kuchařky s uklízečkami.
· Náhodně rozlité jídlo uklízí uklízečka
· Běžný úklid nádobí provádí kuchařky.
f) způsob placení
· Celodenní stravné pro děti ve věku od 3 - 6 let činí 35,- Kč, polodenní stravné 29,- Kč.
Celodenní stravné pro děti ve věku od 7 let činí 38,- Kč., polodenní stravné je 32,- Kč.
· V době letního provozu je stravné jednotné a činí 35,- Kč (38,- Kč).
· Úplatu za školní stravování jsou rodiče povinni uhradit vždy ve stanoveném termínu a to nejpozději do 5. dne v měsíci.
· Stravné se platí zálohově v daném termínu na účet MŠ. 
· Informace o platbě za předchozí měsíc jsou vždy vyvěšeny na www školy.
· Podle § 35 školského zákona může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu.