Platby - školné, stravné

                              
Školné je stanoveno dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky MŠMT č. 34/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.
Výše plateb  je stanovena takto:

1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok ve výši 600,- Kč/měsíčně. Úhrada školného se týká všech dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání, tedy i dětí, které nastupují v průběhu školního roku.

 

Školné Děti 3 - 6 let Poslední rok před nástupem do ZŠ s OŠD *)
měsíční 600,- 0,- 600,-

Děti v posledním ročníku mateřské školy (tedy před nástupem do základní školy) školné neplatí
*) OŠD - děti s odkladem povinné školní docházky školné platí

 

2. ÚPLATA ZA STRAVNÉ

Stravné Děti
3 - 6 let
Poslední rok před nástupem do ZŠ s OŠD
Celodenní 35,- 35,- 38,-
Polodenní 29,- 29,- 33,-

 

Číslo účtu MŠ: 131633369 / 0800

Platba pro školné se skládá z:
č.účtu + variabilního symbolu, který přidělí škola

Platba za stravné se skládá z:
č.účtu + variabilního symbolu, který přidělí škola
Platbu lze provést jednou částkou (školné + stravné)

Platbu u sourozenců lze provést jednou částkou pod jedním variabilním symbolem