Zájmové činnosti

Keramika

v pondělí po obědě

 

 

Plavání

 

pondělí